Dokumenty

Platné dokumenty:

Aktuality:

Súdne pojednávanie:

Usporiadanie vzťahov s vlastníkom neoprávnenej stavby

Súd: Okresný súd Žiar nad Hronom Sudca: JUDr. Igor Valent Dátum pojednávania: 03.12.2019 o 13:00 druhé poschodie/35. Úsek: Civilný Spisová značka: 9C/10/2018 Identifikačné číslo spisu: 6418203089 Forma úkonu: Pojednávanie a rozhodnutie

Pokračovanie v pojednávaní

Advokatska kancelaria Victoria.pdf

Výbor UaPPS a Dozorná rada rozhodli že na základe odporúčania Advokátskej kancelárie Victória nebude podané dovolanie ku uvedenému súdnemu sporu.

Rok 2023

Oznamenie_o_uskutocneni_zhromazdenia_UaPPS.doc

Sprava_o_cinnosti_UaPPS_za_rok_2022.doc

Hospodarsky_vysledok_2022.jpg

Sprava_DOZORNEJ_RADY_za_rok_2022.docx

Uznesenie_z_29.12.2023.pdf

Rok 2022

Pozvanka na zhromazdenie UaPPS 2022.pdf

Sprava o cinnosti UaPPS za rok 2021.pdf

Hospodarsky vysledok 2021.doc

Sprava DOZORNEJ RADY za rok 2021.docx

Uznesenie z 18.06.2022.pdf

 

Sprava o cinnosti UaPPS za roky 2019 a 2020.doc

Hospodarsky vysledok 2019.doc

Hospodarsky vysledok 2020.doc

Sprava DOZORNEJ RADY za roky 2019 a 2020.docx

Vysledky korespondencneho hlasovania UaPPS 2022.pdf

Historia:

Rok 2019

Sprava o cinnosti UaPPS Jun 2019.pdf

Sprava Dozornej rady UaPPS Jun 2019.doc

Uznesenie zo zhromazdenia clenov UaPSS 22.06.2019.pdf

Uplne znenie zmluvy o pozemkovom spolocenstve zo dna 22.06.2019.pdf

Uplne znenie stanov zo dna 22.06.2019.pdf

Pozvanka na zhromazdenie UaPPS 22.06.2019.doc

Rok 2018

Sprava o cinnosti UaPPS April 2018.pdf

Sprava Dozornej rady UaPPS April 2018.doc

Uznesenie zo zhromazdenia clenov UaPPS. 14.04.2018.doc

Prehlad obhospodarovaneho majetku UaPPS April 2018.pdf

Stanovy UaPPS Ziar nad Hronom April 2018.pdf

Prihláška k pristúpeniu.doc

Pozvánka na zhromaždenie UaPPS 14.04.2018.doc

Rok 2016

Obhospodarovaný majetok podľa druhu pozemkov.pdf 

Uplne znenie stanov z 07.05.2016.pdf

Úplné znenie zmluvy o pozemkovom spoločenstve zo dňa  07.05.2016.pdf 

Sprava z posledneho zhromazdenia 07.05.2016.pdf