Kontakt

Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Žiar nad Hronom
A. Štefanku 1/7, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 42 304 598
DIČ: 2022431224

Bankové spojenie: 

IBAN: SK35 7500 0000 0040 3161 2841


 


Registrované v registri pozemkových spoločenstiev na Okresnom úrade Žiar nad Hronom pod č. R 0043/ZC
Telefón: 0905 716 134
E-mail: vybor@urbarzh.sk
           dozornarada@urbarzh.sk

 

Výbor UaPPS:

Mgr.Milan Filús - predseda

Ing.Helena Bieleschová
Ján Danko
Ing.Jozef Zúbrik
Daniela Tulipánová

Dozorná rada:

Ing. Viera Slamková – predseda  

Mária Klimanová

Peter Hurtík